Документи

Oсновни документи

Зелена Омладина Србије има више основних докуменaта која дефинишу и регулишу интерна правила рада организације и представљају основне ставове када је у питању наш рад. Ти документи су: Статут, Правилник о раду, Идеолошки минимум и Манифест Зелене Омладине Србије, Зелени документ као и Резолуције.

Статут је општи правни акт организације који дефинише њено деловање, структуру и чланство. Последњи пут је мењан 2015. године на Конгресу у Сремским Карловцима.

Манифест Зелене Омладине Србије дефинише наше oсновне принципе и циљеве деловања као и начине за реализовање наших циљева. Усвојен је на Другом Конгресу, 11.12.2004. године. Манифест измењен и усвојен на XI Конгресу у Сремским Карловцима, 27 - 29. март 2015.

Правилник је додатак статута, тиче се структуре и рада главног одбора, начина
организовања конгреса, кандидатура, гласања и других процедура Конгреса, свих
састанака у оквиру организације, као и осталих детаљнијих правила рада која нису појашњена у статуту. Правилник о раду измењен и усвојен на XI Конгресу у Сремским Карловцима, 27 - 29. март 2015.

Зелени документ има улогу да на зелени начин усмери понашање учесника током свих догађаја које организује Зелена омладина Србије, како би се смањио негативан утицај на животну средину. Зелени документ измењен и усвојен на XI Конгресу у Сремским Карловцима, 27 - 29. март 2015.

Резолуције

Како би исказала своје мишљење и став о одређеном проблему Зелена Омладина Србије усваја Резолуције, резолуције представљају допуну Манифеста и нашу званичну позицију према неком питању. Резолуције усваја Конгрес на својим редовним заседањима.
До сада на Конгресу Зелене омладине Србије, усвојено је пет резолуција: О генетски модификованој храни, Нуклеарној енергији, ЛГБТ правима, Правима на абортус и Трговини људима.

Манифест, Статут, Идеолошки минимум, Правилник о раду, Зелени документ