За медије

Контакт особа за медије:

Генерални секретар - Предраг Момчиловић
predragmomcilovic@gmail.com
+381 60 022 82 51