Контакт Еко фест

За све додатне информације о Еко фесту можете контактирати:

kancelarija@zelenaomladina.org

www.zelenaomladina.org/ekofest
www.facebook.com/events/190308511415133/