Локација

Фестивал ће се одржати од 4 - 6. новембра 2016, у Магацину у Краљевића Марка 4.