Структура

Органи Зелене омладине Србије су Конгрес и Главни одбор. Улогу заступника удружења врше Копредседници. Поред тога, за функционисање организације су битни Секретаријат и Саветодавно тело.

Конгрес чине сви чланови организације. Редовно се састаје једном годишње. Неке од најважнијих одговорности Конгреса су да доноси план, стратегију и програм рада, усваја званична документа организације, бира и разрешава чланове Главног одбора, потврђује избор чланова саветодавног тела и разматра и усваја финансијски план и извештај.

Главни одбор је извршни орган Зелене омладине Србије, који се стара о спровођењу циљева удружења. Улога главног одбора јесте регулација рада организације, доношење одлука везаних за организацију, координација међу члановима, сарадња са медијима и осталим организацијама, и располагање финансијама. У оквиру Главног одбора се налазе два портпарола (мушки и женски). На 12 Конгресу Зелене омладине Србије, изабрани су следећи чланови Главног одбора:

Вања Зарић
Николета Петковић
Наталија Гојак
Оља Стевановић

Главни одбор бира и разрешава Копредседнике. Копредседници заступају удружење у правном промету и имају права и дужности финансијског налогодавца.

Главни одбор бира и разрешава чланове Секретаријата. Секретаријат обавља административне послове удружења. Задаци секретаријата тичу се вођења документације и администрације, пројектне координације, имплементације и извештавања и тражења додатних средстава као и координације, фасцилитације и друге врсте подршке раду Главног одбора.
Чланови Секретаријата:

Предраг Момчиловић
predrag.momcilovic@zelenaomladina.org

Дино Мартинић
martinic@zelenaomladina.org

Улога Саветодавног тела је пре свега едукативно-саветодавна и његови чланови требало би да буду на располагању члановима кад год је то потребно.

Чланови саветодавног тела су:
Весна Јусуп
Владан Ђукановић